Re-turn | Werkkracht bij kanker

Missie: Kennis delen, ondersteuning bieden, de factor werk gebruiken als krachtbron.

Ragna van Hummel Re-turn | Werkkracht bij kanker

In 2009 richt Ragna van Hummel Re-turn | Werkkracht bij kanker op. Haar team helpt werkgevers en werknemers om de factor werk een volwaardige plaats te geven in de context van kanker. Door open en specifiek om te gaan met mogelijkheden en onmogelijkheden, kan werk een krachtbron voor het herstelproces zijn. Ervaringen op www.re-turn.nl onderschrijven dat. Tijdige ondersteuning en begeleiding zorgen ervoor dat mensen als gevolg van kanker niet langs de zijlijn komen te staan.

ragna-van-hummel

 “Werk kan een waardevolle krachtbron zijn, als je het goed weet te benutten. Bij het thema kanker passen geen algemeenheden. Terugkeer naar de werkplek is een proces van zorgvuldigheid en geleidelijkheid. Individueel maatwerk. Daarom is het cruciaal om zo snel mogelijk na de diagnose als werkgever en werknemer in gesprek te gaan.”

© Beyond / Vincent Schiphorst

Bij Ragna van Hummel (41) werd in 2005 borstkanker vastgesteld. Met de behandeling moest ze wachten tot na de geboorte van haar dochtertje. Een emotionele paradox. “Je gaat nieuw leven op de wereld zetten, terwijl de dood akelig dichtbij is.” Na een zware periode van therapie, operaties en revalidatie, is Ragna klaar met de behandelingen. Met de term ‘genezen’ heeft ze moeite. “Je wordt nooit meer de oude, je weet dat de ziekte altijd terug kan komen. Klachten en twijfels blijven.”

Misverstanden en schuldgevoelens

Ragna werkte als IT-consultant. Na haar ziekmelding trad tussen haar en haar werkgever een lange radiostilte in, niet moedwillig, maar door wederzijdse ongemakkelijkheid. Het re-integratieproces werd een aaneenschakeling van misverstanden. Voorschriften van de Wet Verbetering Poortwachter waren onbekend en zorgden voor verwarring. Ragna kreeg carte blanche van haar werkgever, was daar eerst blij mee, maar kwam snel in een vacuüm terecht. Uiteindelijk werd WIA aangevraagd en volgde ontslag.

“Achteraf gezien is alles toe te schrijven aan wederzijds gebrek aan inzicht, kennis en vaardigheden. Daardoor werd werk voor mij eerder een obstakel dan onderdeel van mijn herstel. De emotionele drempel om weer aan de slag te gaan, was enorm. Ik heb zelf mijn weg weer moeten vinden. Ik ging dingen doen waar anderen niet aan toekwamen, maar die niets te maken hadden met mijn competenties en ambities. Misverstanden en schuldgevoelens stapelen zich op.”

“De verwarring was compleet. Na een periode van zware behandelingen en een moeizame re-integratie zat ik ineens werkloos thuis.”

Na haar ontslag trad voor Ragna een fase van reflectie aan. “Ik zat ineens werkloos thuis en besefte dat ik na alles wat ik al was kwijtgeraakt nu ook mijn baan had verloren. Na de eerste verwarring ben ik op onderzoek uitgegaan. Wat ging er mis en wat had mij kunnen helpen? Ik ontdekte dat er veel mogelijkheden voor ondersteuning zijn, maar erg versnipperd en niet gerelateerd aan de combinatie van kanker en werk. Vanuit die ontdekking kwam ik op het idee om Re-turn op te zetten.”

Kennis en professionele ondersteuning

In oktober 2009 startte Ragna van Hummel Re-turn. Intussen stuurt ze een team van tien re-integratie-experts aan. Met als missie: in een zo vroeg mogelijk stadium kennis en ondersteuning aanreiken, waarmee werkgevers en werknemers kunnen samenwerken aan een geleidelijke, optimaal begeleide terugkeer naar de werkplek. Die ondersteuningsbehoefte is enorm, want de opdrachtenportefeuille blijft groeien. Zowel werknemers als werkgevers weten de weg naar Re-turn te vinden.

“Anno 2014 kunnen we de 40.000 werknemers die per jaar worden geconfronteerd met de diagnose kanker echt niet aan de zijlijn laten staan.”

Ragna: “Kanker betekent altijd langdurig verzuim. Door kort na de diagnose met elkaar in gesprek te gaan, blijft de relatie werkgever/werknemer gezond. Je maakt naar elkaar duidelijk welke verwachtingen je hebt en kunt dan een maatwerktraject uitstippelen. Onze advisering en ondersteuning zijn pragmatisch, procesgericht. Denk aan het inrichten van een sportplan of psychosociale support. Maar we helpen ook een goede structuur neer te zetten, waarin ziek zijn en werk weer beter bij elkaar komen. De verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever en werknemer. Wij faciliteren. Dat doen we vanuit de overtuiging dat de juiste ondersteuning in een zo vroeg mogelijk stadium helpt om werkvermogen te behouden en de inzetbaarheid vergroot. Dat is winst voor werknemers én werkgevers.”

Werken na kanker

Handboek voor patiënten, werkgevers en zorgverleners – Het handboek Werken na kanker geeft uitleg over de complexe relatie tussen kanker en werken na of tijdens het herstel. De uitgave wordt gesteund door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en is gerealiseerd met financiële steun van Stichting Roparun en Janssen. Het boek is te bestellen op www.re-turn.nl. Deze website is een belangrijke kennisbron voor iedereen die betrokken is bij re-integratie tijdens en/of na kanker. Re-turn helpt werknemers en werkgevers hun weg hierin te vinden. Met als belangrijkste aanbeveling: wacht niet af en voer al tijdens de behandeling samen de regie met professionele ondersteuning als kennisbron!

Interview: Medix Publishers Tekst: Suzanne van de Graaf Beeld: Vincent Schiphorst
Bron:  Beyond Magazine

.

Web Statistics