Immuunreacties tegen fosfopeptiden belangrijk bij het voorkomen van leukemie

Leukemie patiënten missen immuunreacties tegen fosfopeptiden die aanwezig zijn op hematologische tumoren. Het herstellen van deze reacties door T-cellen te stimuleren kan een nieuwe vorm van therapie zijn. Leukemie zou voorkomen kunnen worden door te screenen op afwezigheid van immuunreacties tegen fosfopeptiden en een vaccin te ontwikkelen dat de afwezige reacties herstelt.

Immuunreacties-tegen-fosfopeptiden-belangrijk-voorkomen-leukemie
.
.
.
.
.
.
.
Ons immuunsysteem werkt hard om lichaamsvreemde zaken, zoals bacteriën of virussen, in ons lichaam te herkennen en op te ruimen. Op deze manier zou ook kanker door het immuunsysteem kunnen worden opgeruimd. Dit is het idee waarop immunotherapie is gebaseerd. Maar kan het immuunsysteem ook het ontstaan van kanker voorkomen door in een eerder stadium cellen die veranderen in kankercellen op te ruimen? Onderzoekers hebben nu ontdekt dat dit misschien het geval is bij leukemie.

Eiwitmodificaties, zoals fosforylering, kunnen onderdeel zijn van de disregulatie van signaleringsroutes in kanker. Daarom werden 95 peptiden met een fosfaatgroep van hematologische tumoren en gezond weefsel onderzocht. Deze zogenaamde fosfopeptiden worden op het oppervlak van cellen gepresenteerd aan het immuunsysteem. De fosfopeptiden waren meer aanwezig in monsters van agressieve of maligne kankers. In gezonde mensen werden sterke immuunreacties tegen deze fosfopeptiden gevonden, terwijl dit veel minder was in leukemie patiënten.

T-cellen die op deze peptiden reageren waren in staat leukemische cellijnen en leukemiecellen van patiënten te herkennen en op te ruimen. Een stamceltransplantatie kan de immuunreacties tegen de fosfopeptiden in patiënten herstellen. Dit duidt erop dat in gezonde mensen kankercellen worden aangevallen door het immuunsysteem (immunosurveillance) als deze fosfopeptiden worden herkend. Het zou dan mogelijk kunnen worden om nieuwe vormen van therapie, waarbij T-cellen van de patiënt buiten het lichaam worden aangepast zodat ze fosfopeptiden herkennen en vervolgens worden teruggegeven, te ontwikkelen. Bovendien zouden mensen zelfs gescreend kunnen worden op reacties tegen fosfopeptiden. Als die reacties afwezig zijn hebben deze mensen mogelijk een verhoogd risico op leukemie. Er zou zelfs een vaccin ontwikkeld kunnen worden om de missende immuunreactie te herstellen en zo leukemie bij deze mensen te voorkomen.

Bron: Beyond Magazine

Medical News Today en Science Translational Medicine

.

Web Statistics