Oudere kankerpatiënt vaak niet optimaal behandeld

KWF kankerbestrijding luidt de noodklok. Er is een groot kennistekort over kanker bij ouderen en het zorgstelsel is slecht uitgerust voor deze groep. Daarom zet KWF Kankerbestrijding zich in om kanker bij ouderen hoog op de agenda te krijgen bij onderzoekers, zorgverleners, de overheid en het onderwijsveld.

oudere-kankerpatienten
.
.
.
.
.
.
.
Met de publicatie ‘Kanker en Ouderen – 65 redenen om vandaag te investeren in morgen’ vraagt KWF Kankerbestrijding aandacht voor de ondermaatse zorg voor oudere kankerpatiënten. Deze uitgave is gebaseerd op het rapport ‘Kanker bij ouderen’ van de signaleringscommissie kanker.

Op het moment dat de diagnose gesteld wordt is 60% van de kankerpatiënten ouder dan 65 jaar. Het aandeel van oudere patiënten binnen de totale groep kankerpatiënten zal verder gaan stijgen, onder andere door de vergrijzing. Dit terwijl de kennis over kankerbestrijding bij ouderen tekort schiet. Zo is er bijvoorbeeld weinig bekend over het natuurlijk verloop van kanker in het oudere lichaam en zijn veel geneesmiddelen interacties nog niet goed in kaart gebracht. Kankerbestrijding bij ouderen is anders dan bij jongere patiënten, maar het meeste onderzoek wordt gedaan bij homogene groepen jongere patiënten. Ouderen zijn kwetsbaarder en hebben vaker bijkomende ziekten en cognitieve of sociale beperkingen. Daarnaast hebben ouderen ook vaak andere voorkeuren, wensen en verwachtingen ten aanzien van de zorgverlening.

Om de oncologische zorg voor ouderen te verbeteren is meer onderzoek nodig en een betere samenwerking tussen veldpartijen. Geriatrische disciplines moeten beter geïntegreerd worden in de oncologie en de eerstelijnszorg moet meer betrokken worden bij de oncologische zorg. Ook voorlichting en preventie gericht op de ouderen zelf en hun naasten zijn belangrijk. Verder zijn opleiding en bijscholing op het gebied van ouderen en kanker belangrijk. Naast het financieren van onderzoek wil KWF Kankerbestrijding een bijzonder hoogleraar Kanker en Ouderen aanstellen. Om een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen gaat KWF Kankerbestrijding partijen bij elkaar brengen en hen faciliteren om tot concrete actie over te gaan. Zoals met de op 22 juni 2013 gehouden Meeting of Minds: op dit congres vond een ontmoeting plaats tussen mensen die het verschil kunnen maken als het gaat om de zorg voor ouderen met kanker.

.

Web Statistics