Richtlijnen voor het organiseren van je evenement/actie

Een positief imago

Een actie is een uitstekende manier om je team, bedrijf of product op een positieve manier onder de aandacht te brengen, want het is een sterk merk met een hoge naamsbekendheid en een positief imago. We vinden wel dat jouw actie voor beide partijen interessant moet zijn.
Het is belangrijk dat je met het hele bedrijf of team echt een bijdrage wilt leveren aan de doelstellingen van onze stichting. Alleen dan kan een actie succesvol zijn voor je bedrijf of team én voor ons. Vooraf stellen we daarom altijd een samenwerkingsovereenkomst op. In deze overeenkomst leggen we samen de doelstellingen voor je actie vast.

Doelgroep

Wij communiceren met een brede doelgroep. Wij richten ons tot de samenleving in zijn geheel en beslist niet alleen tot patiënten. Per slot kan iedereen in zijn leven een keer met kanker te maken krijgen. In onze voorlichting richten we ons vooral op tieners en op vrouwen / mannen vanaf 17 jaar die direct of indirect te maken hebben of krijgen met kanker.

Communicatierichtlijnen

We zijn erg blij met alle initiatieven van bedrijven, teams, verenigingen, particulieren, e.a. die ons ondersteunen.
Om het communicatieproces wat eenvoudiger te maken hebben we een aantal richtlijnen opgesteld waar we graag je aandacht voor vragen.

1. Uitdragen boodschap en missie

Wij verwachten en vertrouwen erop dat de boodschap en missie gecommuniceerd wordt. Daarmee help je ons aandacht te vragen voor kanker. Wij kunnen, indien je dit wenst, teksten aanleveren die je in je uitingen kunt meenemen.

2. Goedkeuring communicatie-uitingen

Alle uitingen m.b.t.  LIVESTRONG NL, zowel print, digitaal als naar de pers, dienen vooraf door ons goedgekeurd te worden. Zorg ervoor dat jouw materialen een aantal werkdagen voor de deadline zijn afgestemd. Laat ons via ons contactformulier >> weten wanneer je het e.e.a. wilt bespreken. We zullen binnen 2 dagen kunnen reageren.

3. Aangeven dat dit een actie is

We vinden het belangrijk dat mensen weten dat jouw evenement of actie voor LIVESTRONG NL is. Dit kun je duidelijk maken door middel van het plaatsen van ons actielogo op je website, facebookpagina, posters, flyers etc.

4. Aangeven waarom wij het goede doel zijn

De doelgroep vindt het belangrijk te weten waarom wij zijn gekozen als het goede doel. Wij richten ons op Nederlandse kankerprojecten (o.a. behandelmethode Hyperthermie >> ). Daarnaast gaat een deel van alle donaties naar het hoofdkantoor in de VS. De motivatie waarom je voor LIVESTRONG NL kiest kan je bijvoorbeeld op je website of facebookpagina omschrijven. Hoe duidelijker je het omschrijft hoe groter de betrokkenheid wordt van de deelnemers.

5. Aangeven hoe de bijdrage tot stand komt

Door duidelijk te omschrijven welk bedrag er aan onze stichting gedoneerd wordt ontstaat er duidelijkheid naar de doelgroep. Dat komt de organisatie alleen maar ten goede.

6. Kwetsbare doelgroep

Wij verzoeken je te allen tijde in je communicatie-uitingen rekening te houden met onze kwetsbare doelgroep. Kanker is een zeer serieus en gevoelig onderwerp en ook tijdens de organisatie en realisatie van een evenement/actie dient hier respectvol mee omgegaan te worden. Wij zullen hier nauw op toezien.

7. Onze naam en logo

Het voeren van de naam is alleen voorbehouden aan onze organisatie. Je organiseert een evenement of actie vóór ons. Ook het logo is beschermd en het gebruik ervan is aan regels gebonden. Voor acties en evenementen ten behoeve van LIVESTRONG NL kun je beschikken over het zogenaamde actie logo. Dit wordt je toegezonden nadat je de samenwerkingsovereenkomst hebt ingevuld.
Meld je aan voor de nieuwsbrief

LAATSTE NIEUWS

Meld je aan als vrijwilliger